LATO W TEATRZE 2021


Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszych edycji wybrane teatry były zapraszane do zorganizowania dwutygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą popularność programu szybko przeobraził się on w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które chciałyby w okresie letnich wakacji zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem. Powołany specjalnie w tym celu Zespół Sterujący wybiera najciekawsze ze zgłoszonych projektów, które otrzymują dofinansowanie na realizację. Wynosi ono maksymalnie 40 000 złotych. W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy od 2014 roku realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze, by przygotować ją do samodzielnego aplikowania w kolejnych latach. Dodatkowo, w ramach programu organizowane są objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce. Towarzyszą im działania edukacyjne dla dzieci oraz warsztaty dla pracowników ośrodków kultury. Od początku projektu namiotowego przy organizacji pokazów nawiązujemy współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury, a od roku 2016 zachęcamy partnerów do tworzenia regionalnych sieci współpracy, wspierając rozwój kadr kultury w całej Polsce. Jednym z ważniejszych i stałych elementów Lata w teatrze jest ewaluacja, która służy przede wszystkim udoskonalaniu programu oraz jeszcze lepszemu dostosowaniu go do potrzeb realizatorów i młodych uczestników, a także pomaga w zaplanowaniu szkoleń dla beneficjentów, które przeprowadzamy w ciągu pod hasłem Szkoła Pedagogów Teatru. Szkolenia kierujemy do wnioskodawców i beneficjentów programu Lato w teatrze oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się działalnością edukacyjną, zachęcając do poszerzania swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych programu znajdują się na poświęconych im podstronach. Zachęcamy do lektury.LATO W TEATRZE 2021 - LINK DO REKRUTACJI


TUTAJLINK DO REKRUTACJI - ANKIETA


7 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 pojawi się TUTAJ link do formularza on-line.)
Zapytamy Cię w nim o: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do rodzica oraz poprosimy Cię o napisanie krótkiej informacji, dlaczego dziecko chce wziąć udział w warsztatach.
Odpowiemy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia :)LATO W TEATRZE 2021 - PLAKAT

LATO W TEATRZE 2021 - INFORMACJE

LATO W TEATRZE 2021 - FANPAGE

LATO W TEATRZE 2021 - REKRUTACJA

Organizatorzy i partnerzy:


LATO W TEATRZE 2021 - GALERIA
TRAILER - LATO W TEATRZE + 2021PRACOWITE I TWÓRCZE WARSZTATY - LATO W TEATRZE + 2021"PRYSZNICOWY PERFORMANCE" - LATO W TEATRZE + 2021SPEKTAKL - KAPITAN GULIWER WRACA DO SUPRAŚLA - LATO W TEATRZE + 2021