LATO W TEATRZE 2011


Lato w Teatrze jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Tegoroczna czwarta już edycja teatralnych półkolonii odbywa się między 4 lipca a 27 sierpnia 2011 roku w kilkunastu miastach Polski. Codziennie przez 14 dni uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec turnusu przedstawienie prezentowane jest w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej. Dwa tygodnie spędzone w teatrze są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się z doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni. Dzięki realizacji projektu Lato w teatrze teatr staje atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych również podczas wakacji, zyskując sobie tym samym nowych widzów, którzy w ciągu sezonu często nie uczestniczą w życiu kulturalnym.
W tegorocznej edycji projektu biorą udział: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Białostocki Teatr Lalek, Stowarzyszenie Teatr Okno w Białymstoku, Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich w Białymstoku, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Miejski Dom Kultury w Bielsko-Białej, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” w Bukownicy, Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy, Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie, Stowarzyszenie „In gremio” w Gdyni, Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar, Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie, Fundacja im. Ks. Siemaszki w Krakowie, Fundacja Paideia w Krakowie, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Stowarzyszenie Teatralne Chorea w Łodzi, Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi, Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema w Michałowicach, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Teatr Remus w Warszawie, Klub Kultury Falenica w Warszawie, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-klatka” w Warszawie, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Nowy w Zabrzu.Organizatorzy i partnerzy:

Patroni medialni:Patroni medialni - Białystok:
Sponsorzy - Gastro Strefa s. c.


Przyjaciele projektu:Projekt uzyskał rekomendację Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz poparcie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
Stowarzyszenie Teatr Okno zaprasza młodzież w wieku 16 – 19 lat do wzięcia udziału w dwutygodniowych letnich warsztatach artystycznych „Lato w Teatrze 2011” w terminie od 1 do 14 sierpnia. Zajęcia realizowane będą w czterech tematycznych grupach (aktorskiej, muzyczno-tanecznej, kostiumowo-scenograficznej, dziennikarsko-promocyjnej) po 6 godzin dziennie i zakończą się prezentacją efektów wspólnej pracy. Miejscem działań warsztatowych i pokazów będzie siedziba - Studia Działań Kreatywnych DanceOFFnia, ul. Kolejowa 14C w Białymstoku.


Instruktorzy:
• grupa aktorska
Bernard Maciej Bania - aktor i instruktor teatralny
• grupa muzyczno-taneczna
dr Jacek Dojlidko - aktor, wykładowca w Akademii Teatralnej
• grupa kostiumowo-scenograficzna
Ewa Agnieszka Zemło – scenograf, plastyk
• grupa dziennikarsko-promocyjna
Anna Danilewicz – dziennikarka , animatorka kultury,
Monika Bania - autorka i koordynator projektów kulturalnychIDEA I DZIAŁANIA WARSZTATOWE
„Wierzę, że dwa te tak na pozór sprzeczne stany jak sen i jawa, stopią się kiedyś w rzeczywistość absolutną-jak kto woli – w nadrzeczywistość.” A. Breton Tegorocznym tematem przewodnim warsztatów jest: Realne – Nierealne. Ten stale obecny w kulturze motyw, przenikania się, dopełniania, uzupełniania i walki dwóch rzeczywistości, dziś wraz z pojawieniem się i rozpowszechnieniem internetu nabrał jeszcze dodatkowych kontekstów, znaczeń i jest niezwykle aktualny. To współistnienie dwóch rzeczywistości będzie stanowiło inspirację do pracy warsztatowej i powstania spektaklu kończącego warsztat.
W grupie aktorskiej młodzież będzie pracowała nad elementami warsztatu aktorskiego oraz tworzeniem aktorskiej kreacji zbiorowej. Grupa muzyczno – taneczna dzięki ćwiczeniom i improwizacjom na zadany temat, z pogranicza pantomimy i tańca, zgłębi zasady gry aktora w masce a także proces budowania postaci poprzez ruch. Uczestnicy warsztatu kostiumowo-scenograficznego poznają zasady kompozycji i kreowania przestrzeni teatralnej, etapy i formy przygotowania projektów scenograficznych, opracują i wykonają scenografię, kostiumy, rekwizyty i maski. Działania grupy dziennikarsko-promocyjnej połączą udział w zajęciach teatralnych z pracą warsztatową w zakresie dziennikarstwa i promocji, przygotują wydawnictwa teatralne oraz zajmą się promocją idei LwT oraz finałowych prezentacji.


Zajęcia i wyżywienie (jeden posiłek) uczestników - bezpłatne.


Rozpoczęcie naboru uczestników 21.06.2011(wtorek). Rekrutacja na podstawie przesłania ankiety rekrutacyjnej. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie ankiety rekrutacyjnej! Ankiety należy przesyłać na adres: magda.kisz@autograf.pl


Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Prezydenta Miasta Białegostoku, Firmę s.c. Gastro strefa, Stowarzyszenie Teatr Okno.
BLOG

http://latowteatrze-bialystok.blog.onet.pl/

GALERIA LwT 2011dzień 1
dzień 2


dzień 3


dzień 4


dzień 5
dzień 6


dzień 8


dzień 10


dzień 12
dzień 13