Warsztaty - CZWARTY KROK /II edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach aktorskich. Są one adresowane do osób dorosłych. Mają pomóc realizować teatralne hobby osobom, które zawodowo związały się z innymi dziedzinami życia i gospodarki, a jednocześnie marzą i chcą realizować swoje pasje tworząc teatr.

Pragniemy, żeby "Czwarty krok" przyczynił się do reaktywowania bogatego niegdyś ruchu amatorskiego teatru osób dorosłych w Białymstoku.

Spotkania warsztatowe będą odbywały się w okresie od października 2013 do maja 2014 - raz w tygodniu w wARTsztatowni Teatru Okno, ul. 11 Listopada 28 (nad lodowiskiem miejskim). Każde z nich będzie trwało trzy godziny. W trakcie warsztatów będziemy pracowali nad elementami warsztatu aktorskiego oraz nad powstaniem widowiska teatralnego.

Prowadzący warsztat: Tomasz Bogdan Rynkowski, Magdalena Kiszko - Dojlidko, Urszula Chomik-Kraszewska, Krzysztof Zemło.

Udział w warsztatach jest odpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 503 728 429, 600 309 788

Zapisy przyjmujemy pod adresem: poczta@teatrokno.pl.

Trzeba podać imię, nazwisko, wiek oraz napisać dwa zdania - dlaczego chcę bawić się w teatr?

Warsztaty - CZWARTY KROK /II edycja - finałWARSZTATY 4 KROK - I EDYCJA

LISTA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU "4KROK" JEST JUŻ ZAMKNIĘTA!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach aktorskich. Są one adresowane do osób dorosłych. Mają pomóc realizować teatralne hobby osobom, które zawodowo związały się z innymi dziedzinami życia i gospodarki, a jednocześnie marzą i chcą realizować swoje pasje tworząc teatr.

Pragniemy, żeby "Czwarty krok" przyczynił się do reaktywowania bogatego niegdyś ruchu amatorskiego teatru osób dorosłych w Białymstoku.

Spotkania warsztatowe będą odbywały się w okresie wrzesień - grudzień 2010 - raz w tygodniu w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Każde z nich będzie trwało cztery godziny. W trakcie warsztatów będziemy pracowali nad elementami warsztatu aktorskiego oraz nad powstaniem widowiska teatralnego, którego prezentacja w Teatrze Dramatycznym im. A.Węgierki zakończy warsztat.

Prowadzący warsztat: Magdalena Kiszko - Dojlidko, Urszula Chomik, Tomasz Bogdan Rynkowski, Krzysztof Zemło.

Udział w warsztatach jest odpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 503-728-429.

Zapisy przyjmujemy pod adresem: poczta@teatrokno.pl. Trzeba podać imię, nazwisko, wiek oraz dwa zdania - dlaczego chcę bawić się w teatr?

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Partnerem Stowarzyszenia Teatr Okno w realizacji projektu jest Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku.


Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostokupokazy finałowe:
"SIO" M.Jurka oraz "Białe światło śniegu" W.SzymańskiegoSIO


BIAŁE ŚWIATŁO ŚNIEGU