LATO W TEATRZE 2010


Lato w Teatrze jest atrakcyjną ofertą teatralną dla młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn wakacje spędzają w mieście. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Tegoroczna trzecia już edycja teatralnych półkolonii odbywa się między 5 lipca a 15 sierpnia w kilkunastu miastach Polski. Codziennie przez 14 dni młodzież pracuje nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec turnusu przedstawienie prezentowane jest w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej. Dwa tygodnie spędzone w teatrze są dla dzieci szansą na poznanie „alfabetu teatru", na samodzielne wykorzystanie teatralnego języka i co najważniejsze na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści, pracując z dziećmi i młodzieżą, mogą podzielić się doświadczeniem zawodowym, mają szansę zaprezentowania swoich metod pracy, mogą poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni. Dzięki realizacji projektu Lato w teatrze teatr może stać się atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych również podczas wakacji, zyskując sobie tym samym nowych widzów, którzy w ciągu sezonu często nie uczestniczą w życiu kulturalnym.

W tegorocznej edycji projektu biorą udział: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wraz zeStowarzyszeniem Teatr Okno, Stowarzyszenie Proartystyczne „Integracja” w Częstochowie, Stowarzyszenie DE-NOVO w Dynowie, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Uczniowski Klub Sportowy „Jocker” przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, Stowarzyszenie Teatr Wiczy w Toruniu, Teatr Baj Pomorski w Toruniu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Teatr Rozmaitości (TR Warszawa), Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Ludowy w Krakowie.

Organizatorzy i partnerzy:

Patroni medialni:Patroni medialni - Białystok:
Honorowy Patronat:


Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Teatr Okno zapraszają młodzież na dwa turnusy dwutygodniowych letnich warsztatów artystycznych. Zajęcia odbywać się będą w czterech tematycznych grupach, po 6 godzin dziennie i zakończą prezentacją efektów wspólnej pracy na deskach Teatru Dramatycznego. „Lustro” to tytuł roboczy tegorocznych warsztatów. A dla nas również znak i symbol, w którym skupią się rozmaite zdarzenia, wrażenia, odczucia i myśli, w jakie – bez wątpienia – obfitować będzie miesięczne Lato w teatrze. Dlaczego lustro? Bo odbija rzeczywistość, jest narzędziem pozwalającym spojrzeć na samego siebie, sobie w oczy i na to, co za nami, gdzie wzrok nie sięga. Ale lustro jest złudne: mami nas i złośliwie kpi, zamieniając rękę lewa na prawą, wykoślawiając twarz, zamgławiając obraz. Tak samo dzięki kreacji scenicznej możemy zobaczyć siebie i otaczający nas świat z boku. Pozwala nam to nabrać dystansu do własnych postaw, ale i np. do zjawisk obecnych we współczesnej kulturze. W takim odbitym obrazie świata dostrzec możemy pewne tendencje i procesy, mające często znaczący wpływ na otaczający nas świat. Mottem warsztatów, punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą, będzie Szekspirowski cytat-teza: Przeznaczeniem teatru, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku, postać ich i piętno. A zatem postawimy przed młodzieżą fundamentalne pytanie-zadanie: o znaczenie teatru, jego rolę, miejsce i formę we współczesnym świecie, również w ich – młodych – świecie.

PROGRAM:
Turnus I: 19-lipca- 1 sierpnia
• 2 grupy aktorskie - instruktorzy: Krzysztof Zemło (praca z reżyserem), Bernard Bania (praca z aktorem)
• grupa kostiumowa - instruktor: Elżbieta Wysocka (kostiumolog)
• grupa dziennikarsko-promocyjna - Jerzy Szerszunowicz (dziennikarstwo), Anna Danilewicz (promocja)

Turnus II: 2 - 15 sierpnia
• grupa aktorska instruktor: Magdalena Kiszko-Dojlidko (animacja formami)
• grupa muzyczno-aktorska - instruktor: Jacek Dojlidko (pantomima, maska)
• grupa kostiumowo-scenograficzna - instruktor: Ewa Zemło (scenograf)
• grupa dziennikarsko-promocyjna - Jerzy Szerszunowicz (dziennikarstwo), Anna Danilewicz (promocja)

Turnus I: Teatr współczesny.
Głównym celem będzie uświadomienie uczestnikom, że teatr może być miejscem dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości. Efektem warsztatów będzie widowisko teatralne, w którym młodzież, wykorzystując utwór polskiej dramaturgii współczesnej ( np. Agata szuka pracy) i poprzez zastosowanie współczesnych środków wyrazu artystycznego, ustosunkuje się do świata i do aktualnych im problemów. Podczas zajęć młodzież będzie poznawać zasady i sposoby kreowania przestrzeni teatralnej we współczesnym teatrze, spotka się z pojęciem „kostiumu teatralnego”, jego znaczeniem, przemianami w teatrze, by na koniec zaprojektować i uszyć własne kostiumy. Spektakl we wszystkich swoich warstwach: teatralnej, ruchowej, plastycznej odnosić się będzie do zjawisk, przeobrażeń, form obecnie dominujących w kulturze i sztuce.

Turnus II: Teatr animacji.
Taka forma teatru sprzyja przedstawieniu rzeczywistości w „krzywym zwierciadle”. Często kładzie się tu nacisk na przerysowanie postaci i sytuacji, co prowadzi do karykaturalnych zniekształceń, ale też do szczególnie wyrazistego, znaczącego podkreślenia problemu, zjawiska, postawy, którą wypreparowaliśmy z rzeczywistości za pomocą narzędzi teatralnych. Dzięki wykorzystaniu lalek, masek, scenografii, ruchu sformalizowanego będziemy starali się pobudzić wyobraźnię uczestników, wspólnie spojrzeć z dystansem na otaczający świat i umożliwić im wyrażenie poglądów, tłumionych emocji za pomocą ożywionej formy (wykorzystamy utwory Alicja po drugiej stronie lustra i Królowa śniegu). Młodzież będzie pracować też nad koordynacją ciała, wyprowadzeniem gestu scenicznego. Zapozna się z elementami pantomimy, budowaniem postaci poprzez ruch, kreowaniem zbiorowego bohatera, zasadami gry aktora w masce. W spektaklu finałowym będziemy mogli zobaczyć etiudy aktorskie z pogranicza pantomimy i tańca, a także sceny z wykorzystaniem form plastycznych, lalek, masek wykonanych przez młodzież z grupy scenograficznej.

W trakcie obu turnusów uczestnicy grupy promocyjno-dziennikarskiej zapoznają się z etapami realizacji spektaklu oraz z profesjami zaangażowanymi w ten proces. Przybliżymy im również zasady prowadzenia profesjonalnej rozmowy/wywiadu i pisania tekstów na podstawie zebranych informacji. Młodzież przygotuje materiały prasowe, na stronę internetową, do newslettera i teatralnych wydawnictw; zorganizuje konferencje prasowe i promocję z wykorzystaniem form happeningowych, elementów street-artu, nowych mediów. Nie zabraknie też wizyty w redakcjach TV i radio, w audycjach na żywo, ale również innych zajęć warsztatowych - ćwiczeń z dykcji, autoprezentacji, opanowania tremy i przygotowania wystąpień, z kamerą, aparatem. Praca grupy dziennikarskiej pozwoli w nowatorski i twórczy sposób promować program Lato w teatrze i finałowe spektakle.

Zajęcia są bezpłatne. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki.Agata szuka pracy.
W trakcie dwóch tygodni w teatrze mieliśmy możliwość rozwijać swoje najróżniejsze zainteresowania artystyczne. Efektem tych warsztatów będzie spektakl „Agata szuka pracy”, którego premiera odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Dzięki projektowi Lato w Teatrze my, czyli młodzież z Białegostoku i okolic, mieliśmy okazję spróbować swoich sił jako aktorzy, dziennikarze, kostiumolodzy, scenografowie. Naszymi przewodnikami po świecie teatru byli profesjonalni twórcy. Ciężko pracując, przygotowaliśmy wspólnie spektakl, oparty na motywach dramatu Dany Łukasińskiej „Agata szuka pracy”. Tym ciekawsza to praca, że przedstawienie opowiada o problemach dotyczących nas samych, młodzieży. A jak wyglądało kilkanaście poprzednich dni? Nie zważając na liczne przeciwności losu (choroby, kontuzje, brak czasu, itp.) my, jako uczestnicy grupy dziennikarsko-promocyjnej, z wielkim zaangażowaniem promowaliśmy działania naszych kolegów i uczyliśmy się jej opisywać tak, żeby jak najwięcej osób zobaczyło finałowy spektakl. Grupa kostiumowa zaprojektowała i uszyła kostiumy. A młodzi adepci sztuki aktorskiej wyciskali z siebie siódme poty na scenie, by jak najciekawiej opowiedzieć o perypetiach tytułowej Agaty. Gala podsumowująca LwT, na której przedstawione będą efekty pracy wszystkich grup, odbędzie się już w najbliższą niedzielę 1 sierpnia w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku o godzinie 16.30 i 18.30.
Wstęp wolny. ZAPRASZAMY !!!

Członkowie grupy dziennikarsko - promocyjnej
projekt plakatu Konrad Adam MickiewiczLustro.
Umiejętności aktorskie, talenty plastyczne, umiejętności biegłego posługiwania się słowem zaprezentują już w najbliższą niedzielę młodzi uczestnicy warsztatów "Lato w teatrze" podczas pokazu finałowego, kończącego II turnus tych artystycznych półkolonii. Na scenie zobaczymy zaś niezwykłe widowisko pt.: "Lustro", łączące rozmaite techniki teatralne. Młodzi warsztatowicze przez dwa tygodnie zgłębiali tajniki dziennikarstwa, sekrety szycia kostiumów i tworzenia scenografii oraz budowania widowiska teatralnego. Spędzali praktycznie cały dzień w teatrze, poznając wszystkie jego zakamarki, właściwości, zwykłe i niezwykłe przestrzenie. Z ich pomysłów, inspiracji, wiedzy i umiejętności powstał zaś finałowy pokaz - barwne, wielowymiarowe widowisko pt.: "Lustro". Główną inspiracją spektaklu - jak i całych tegorocznych warsztatów - są słowa Szekspira, który przyrównywał teatr do zwierciadła, zdolnego odbijać rzeczywistość, dawać na scenie jej obraz. Młodzież zaczerpnęła też mnóstwo pomysłów z najsłynniejszej bodaj historii z lustrem w roli głównej - "Alicji po drugiej stronie lustra". Ale te literackie motywy były tylko punktem wyjścia do dalszych artystycznych skojarzeń, poszukiwań, rozwiązań. Tytułowe lustro pojawia się w najróżniejszych wariacjach: jako krzywe zwierciadło, drzwi do innego świata, odbicie nas samych, druga strona naszej osobowości, inny wymiar, itp. Przedstawienie budowane jest w oparciu o teatr formy, animację, ruch, taniec; wykorzystuje teatr cieni, pantomimę, maski; prezentuje cały wachlarz możliwości artystycznej ekspresji i pozwala młodym adeptom sztuki teatralnej rozwinąć skrzydła na scenie. Ich występ będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę 15 sierpnia w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku o godzinie 16.30 i 18.30 na dużej scenie.
Wstęp wolny. ZAPRASZAMY !!!

Członkowie grupy dziennikarsko - promocyjnej
projekt plakatu Konrad Adam Mickiewicz