LATO W TEATRZE 2009


Na początku 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisali porozumienie dotyczące wprowadzenia edukacji artystycznej do szkół oraz rozszerzenia działań promujących sztukę poza zajęcia lekcyjne. W ramach tego porozumienia MKiDN rozpoczęło realizację programu Lato w teatrze. Jest to atrakcyjna teatralna oferta wakacyjna dla młodzieży i dzieci, które z różnych przyczyn wakacje spędzają w mieście. W pierwszej edycji pilotażowego projektu wzięli udział: Białostocki Teatr Lalek, Teatr Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni, Teatr im. Jaracza w Olsztynie oraz Teatr Jeleniogórski.

W tegorocznej edycji biorą udział: Białostocki Teatr Lalek, Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry, Górnośląskie Centrum Kultury z Katowic, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Teatr Lalek „Pleciuga” ze Szczecina, Stowarzyszenie Teatr Okno z Białegostoku, Teatr „Baj Pomorski” z Torunia, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki z Białegostoku, Teatr Figur Kraków, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida z Jeleniej Góry, Teatr Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni oraz Teatr Polski z Wrocławia. Między 6 lipca a 16 sierpnia 2009 roku w dziewięciu miastach Polski odbywają się turnusy teatralnych półkolonii. Codziennie przez 14 dni dzieci pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej, a także technicznej pracować będzie nad spektaklem, który na koniec „turnusu” zostanie co najmniej dwa razy zaprezentowany w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej.

Dwa tygodnie spędzone w teatrze są dla dzieci szansą na poznanie „alfabetu sztuki teatru”, na samodzielne zastosowanie w praktyce języka teatru i, co najważniejsze, na inne wyrażenie siebie. Natomiast profesjonalni artyści, pracując z dziećmi i młodzieżą, mogą podzielić się swoimi zawodowymi kompetencjami, mają szansę zaprezentować swoje dotychczasowe projekty, mogą poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni. Dzięki realizacji projektu "Lato w teatrze" teatr w sezonie wakacyjnym może stać się atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych, zyskując sobie tym samym nowych widzów, którzy być może w ciągu sezonu z różnych przyczyn nie uczestniczą w życiu kulturalnym. Projekt "Lato w teatrze" jest szansą na pokazanie, że działania edukacyjne w teatrze mogą być realizowane w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Jest to wprowadzenie do systematycznej pracy w ramach edukacji teatralnej, kontynuowanej przez Instytut Teatralny, który z początkiem nowego sezonu rozpoczyna realizację rocznego projektu skierowanego do pracowników teatrów instytucjonalnych.

Terminy turnusów:
• Białostocki Teatr Lalek (6-19.07)
• Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry (6-19.07), (20.07-2.08), (3-16.08)
• Górnośląskie Centrum Kultury z Katowic (6-19.07), (20.07-2.08), (3-16.08)
• Jeleniogórskie Centrum Kultury (6-19.07), (20.07-2.08), (3-16.08)
• Teatr Lalek „Pleciuga” ze Szczecina (6-19.07)
• Stowarzyszenie Teatr Okno z Białegostoku
we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Węgierki (3-16.08)
• Teatr „Baj Pomorski” z Torunia (3-16.08)
• Teatr Figur Kraków (6-19.07), (20.07-2.08), (3-16.08)
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy (3-16.08)
• Teatr im. Cypriana Kamila Norwida z Jeleniej Góry (6-19.07), (20.07-2.08), (3-16.08)
• Teatr Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni (6-19.07), (20.07-2.08)
• Teatr Polski z Wrocławia (6-19.07)

Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

NASZE WARSZTATY

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Teatr Okno realizują we współpracy letnie warsztaty artystyczne. Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 16-19 lat, która nie wyjeżdża z miasta w czasie wakacji. Chcemy zatem stworzyć jej szansę podróżowania po krainie teatru i jego okolicach. Uczestnicy na pierwszym wspólnym spotkaniu otrzymają propozycje tekstów literackich związanych z podróżowaniem w czasie i przestrzeni, m.in. „Odyseja”, „Podróże Guliwera”, „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”, Boska komedia”, „Wehikuł czasu”, które staną się podstawą widowiska teatralnego. Nasza „WYPRAWA” to wędrowanie w wyobraźni i docieranie do różnych form wypowiedzi artystycznej, do różnych dziedzin sztuki - teatru, tańca, muzyki, plastyki, literatury, fotografii.

Zajęcia odbywać się będą w czterech tematycznych grupach, po 6 godzin dziennie i zakończą prezentacją efektów wspólnej pracy na deskach Teatru Dramatycznego.Termin: 3-16 sierpnia 2009
Tytuł (roboczy): „WYPRAWA” - reż. Krzysztof Zemło
Pokazy: 15 i 16 sierpnia 2009 r.Program, liczba miejsc, osoby prowadzące zajęcia:
a) grupa teatralna (10 osób):
- warsztat formy: animacja różnymi formami teatralnymi, techniki lalkowe, budowanie dialogu między aktorem a formą, konstruowanie mikrokonfliktów (Magdalena Kiszko-Dojlidko)
- warsztat słowa: emisja głosu, impostacja, dykcja, interpretacja tekstu literackiego, dialog, budowanie postaci scenicznych, elementarne zadania aktorskie (Bernard Maciej Bania)

b) grupa kostiumowo-scenograficzna (8 osób)
- zasady i sposoby kreowania przestrzeni teatralnej, projektowanie oraz wykonanie scenografii, kostiumów, rekwizytów, masek i form lalkowych do spektaklu (Ewa Zemło/Krzysztof Zemło)

c) grupa muzyczno-taneczna (10 osób):
- warsztat tańca: układy taneczne, konstruowanie scen, wyrażanie emocji poprzez wykorzystanie muzyki i ekspresji ciała, improwizacja; opracowanie muzyczne spektaklu (Karolina Garbacik)
- warsztat ciała: koordynacja i świadomość ciała w wyprowadzeniu gestu scenicznego, budowanie postaci poprzez ruch, elementy pantomimy, gra aktora w masce (Jacek Dojlidko)

d) grupa dziennikarsko-promocyjna (8 osób):
- warsztat dziennikarski: pisanie o teatrze i dla teatru, formy dziennikarskie, promocja wydarzeń kulturalnych w praktyce, organizacja konferencji prasowej, wydawanie programów, afiszy, plakatów teatralnych oraz gazety (Anna Danilewicz)
- warsztat fotograficzny: cykl sesji fotograficznych, rodzaje zdjęć teatralnych, fotoreportaż z warsztatów, projektowanie i skład wydawnictw teatralnych (Konrad Adam Mickiewicz).Grupa teatralna:
1) Ada Małyszko
2) Joanna Jaświłowicz
3) Marta Bartoszuk
4) Dorota Choińska
5) Marlena Ostrowska
6) Katarzyna Kułakowska
7) Ewa Ołdakowska
8) Magdalena Stankiewicz
9) Izabela Zachowicz
10) Paweł Rutkowski
11) Grzegorz Borowski

Grupa kostiumowo-scenograficzna:
1) Katarzyna Karczewska
2) Anna Sasinowska
3) Agnieszka Podlewska
4) Maria Blakicka
5) Kamila Królikowska
6) Marta Maria Kursa
7) Paulina Czechowska
8) Monika Kiełbaszewska

Grupa muzyczno-taneczna:
1) Alicja Gościewska
2) Natalia Czechowska
3) Monika Żyłkowska
4) Zofia Orzeszko
5) Karolina Skorulska
6) Natalia Sokołowska
7) Marlena Ksepko
8) Aleksandra Roman
9) Sonia Maria Hrechorowicz

Grupa promocyjno-dziennikarska:
1)Aleksandra Zimnoch
2) Maciej Jerzy Samusik
3) Karolina Patrycja Ptak
4) Marek Marczak
5) Mateusz Korsak
6) Anna Mikiciuk
7) Piotr Pietruczuk
8) Aleksandra Rostkowska

Wolontariusz projektu Lato w Teatrze: Jędrzej BaniaLINKI O WARSZTATACH

...Wyprawa" na finał warsztatów teatralnych

...Odyseja" na finał wakacyjnych warsztatów u Węgierki

...Zakończnie warsztatów "Lato w teatrze"

...Teatralny "Matrix"

... Warsztaty w Teatrze Dramatycznym W Białymstoku


GALERIA


BLOG

http://latowteatrze-bialystok.blog.pl/